List/Grid

Tag Archives: Sony tập trung cho IT

Năm 2013, Sony sẽ tập trung phát triển IT và điện thoại

Năm 2013, Sony sẽ tập trung phát triển IT và điện thoại

Thu nhỏ dòng TV phổ thông thay bằng model cao cấp kích thước từ 40 inch, tập trung vào ngành hàng IT và điện thoại, mở rộng các hệ thống… Read more »